Brief lidgelden 2018

https://login.twizzit.com/public/v2/media/1021/5a5b4d8d87d25.pdf

Wij wensen te benadrukken dat de lidgelden steeds tijdig dienen betaald te worden d.w.z. dat uiterlijk 31 januari 2018 het lidgeld op onze rekening dient te staan.

Voor leden die het lidgeld niet tijdig betalen, kan de speelgelegenheid niet gegarandeerd worden (uiteraard met uitzondering van de goedgekeurde afbetalingsplannen).

Raad van Bestuur K.C. Verde